Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Tembusu Group Kft. (továbbiakban: Szolgáltató vagy vállalkozás), és a Szolgáltató által a kanape-shop.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal vagy honlap) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél / Fogyasztó / Vevő / Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a xxxlkanape.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.
A Szolgáltató a weblapon kereskedelmi tevékenységet folytat.

 

Szolgáltató adatai:
• Név: Tembusu Group Kft.
• Székhely: 2096 Üröm, Kárókatona u 3/G 1/4.
• Képviseli: Mencseli Ákos ügyvezető önállóan
• Telefonszám: + 36 30 57 37 462
• Email cím: info@xxxlkanape.hu
• Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-188948
• Nyilvántartó Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
• Bejegyzés dátuma: 2014/03/14
• Adószám: 24915946-2-13
• Közösségi adószám: HU24915946
• Bankszámla száma: 10402506-50526653-77751007.
  A pénzforgalmi jelzőszámot a Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9) kezeli.

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: webáruház) keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

1.2. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Az webáruházon kínált termékek vásárlása regisztrációt követően, vagy regisztáció nélkül lehetséges. A vásárló eldöntheti, hogy regisztrál, vagy regisztráció nélkül rendel.

1.4. A megrendeléssel és annak a Szolgáltató általi elfogadásával (ld. 3.1. pont második mondat) a Felek között szerződés jön létre. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződést a Szolgáltató rögzíti, és a szerződéskötés időpontjától számított 2 (kettő) évig megőrzi.

1.5. A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7.A szolgáltató és az Ügyfél között a kommunikáció elsődleges módja az elektronikus levelezés a Szolgáltató honlapján közzétett ügyfélszolgálati email címre ( info@xxxlkanape.hu), illetve az Ügyfél kapcsolati email címe között.
A szolgáltató üzemeltet telefonos és chat alapú ügyfélszolgálatot is, de az elsődleges módtól eltérő formában a Szolgáltató azonosítási és biztonsági okokból nem köteles Ügyféltől megkeresést fogadni, vagy részére információt adni.

1.8 Panaszügyintézés helye, módja:

 • Postacím: 2096-Üröm, Kárókatona u 3 G 1/4.
 • Telefon: +36 30 57 37 462
 • E-mail: info@xxxlkanape.hu
 • Panaszügyintézés módja: telefonon, e-mail-ben, postai úton
 • Telefonos, és e-mailes panaszügyintézés időrendje: munkanapokon 9:00 órától 17:00 óráig
2. Megrendelés – általános rendelkezések

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít az Ügyfél számára. Az Ügyfél a honlapon menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciók kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum , eetleg a készlet erejéig megjelölés. Az Akciók menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre az áruház több darab rendelése esetén további mennyiségi kedvezményt is biztosíthat. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek. A Havi akció menüpont alatt található a tájékoztatást az aktuális heti és havi kedvezményekről.

2.1. A megrendeléshez, a szerződés teljesítéséhez (a termék/ek/ kézbesítéshez) szükséges az Ügyfél pontos adatainak megadása. Amennyiben az Ügyfél regisztrált a webáruházban, adatait megtekintheti és módosíthatja a "Profilom" linkre kattintva. A termékek közötti böngészéshez, valamint a megrendeléshez regisztráció nem szükséges.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért. A Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.3. Valamely termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a termék adatlapjáról lehet megismerni. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. A termékek használati utasítását – ahol ezt a jogszabályok előírják – a Szolgáltató a termékhez mellékeli.
A webáruházban található termékadatok tájékoztató jellegűek. A fotó, illetve a termék színe között minimális eltérés lehetséges, mivel a fotók műteremben vaku megvilágítással készültek. Mintás anyagoknál előfordulhat, hogy a szabás miatt a minta nem pont úgy esik, mint a fotón. Az esetleges eltérésekre az egyes termékek adatlapján külön figyelmeztetés nem szerepel. A termékek kizárólag az adatlapon szereplő méretben rendelhetőek meg. Fa alapanyag esetén, melyet különböző színekre pácolnak, a színe a fa és a festék jellegeztességeitől függően a minta színétől eltérhet, mely nem reklamációs alap, illetve nem ad okot az elállási jog gyakorlására.
A feltüntetett méretek toleranciája elemenkéni méretei: ±1-4 cm. A fotók szemléltető jellegűek, nem feltétlenül az adott elemről készültek, az ülőgarnitúra modelljének jellegzetes tulajdonságait mutatják be. A  bútorok alkatrészeinek, színének és méreteinek változtatási jogát minden esetben fenntartjuk. A képeken látható bútorok árai a dekorációkat és kiegészítőket nem tartalmazzák. Egyes bútorokat számítógépes tervezőprogrammal készített képpel ábrázolunk. A képeken látható színek és anyagok eltérhetnek a valóságban. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a feltüntetett információk pontosak legyenek. Ha bármelyik termékkel kapcsolatban további tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálatunkkal! A változtatás és tévedés jogát fenntartjuk.

2.4. A termék vételára mindig a kiválasztott terméknél feltüntetett forint (HUF) vagy euró (EUR) összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára – a jelen ÁSZF-ben foglalt kivételekkel – nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

2.5. A webáruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, azonban a szerződés létrejötte (a megrendelés Szolgáltató általi elfogadása és ennek visszaigazolása) és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén pénzvisszatérítésre nincsen mód.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.6 Egy megrendelés alkalmával legfeljebb 10 (tíz) termék rendelhető meg.

2.7. Megrendelés menete:
2.7.1.  A weboldal tetején kiválasztható, hogy a milyen terméket keres az Ügyfél. Ügyfél a weboldalon menüpontok segítségével navigálhat az egyes termékkategóriák között, tájékozódhat az egyes termékekről.

2.7.2.  A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el. Az árak, és esetleges további részletes jellemzők, színválaszték, további lehetőségek megjelenítéséhez az ülőgarnitúrák esetén egy elemre rá kell kattintani a "Kérjük válasszon elemet" paraméter alatt. Az elemet szemléltető rajzot megtalálja az "ELEMVÁLASZTÉK" fül alatt, vagy pdf formátumban letölthető a "Részletes tulajdonságok" fül alatt. A kiválasztott elem kiválasztása után lehetőség van "Huzat kategória" választására. Az adott huzat kategória színválasztékát az "HUZAT KATEGÓRIA SZÍNVÁLASZTÉKA" fül alatt találja. Az adott színre kattintva megjelenik a huzat leírása, illetve nagyobb képe. A huzatokról a bővebb leírást a Huzatválaszték kategória alatt is megtalálja. A Huzat kategória kiválasztása után lehetőség van a huzat színének kiválasztására. Termékektől függően további választási lehetőség lehet: Fa színe, Alap színe, Párna színe, Dekor párna színe, stb kiválasztására is. Az ülőbútorokon különböző színek keverésére is van mód - a Színzónák fül fül alatti képnek megfelelően), mely a választható lehetőségtől eltérő, esetleg a varrás, vagy a kéder színét más színnel szeretné a vevő, a megrendelés során a Megjegyzés rovatban feltünteti. Amennyiben más színű lábat szeretne a vevő, a megrendelés során a Megjegyzés rovatban feltüntetheti. Természetesen a különböző huzattípusok keverésére is van mód. Ebben az esetben a magasabb kategória ára lesz az irányadó.

2.7.3. Megrendelés feladására a virtuális kosár használatával van lehetőség. A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. Az Ügyfél a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Itt adható meg továbbá a kupon vagy promóciós kód, amelyet bizonyos összeghatár feletti vásárlás esetén érvényesíthet az Ügyfél. A kuponelfogadásra vonatkozó feltételek az Havi akciók box alatt kerülnek bemutatásra. Az Ügyfél a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

2.7.4. A kosár tartalmának véglegesítését követően a „Megrendelés” gombra kattintva érhető el az Ügyfél adatainak, és az egyes eseti szerződési feltételeknek a kitöltésére szolgáló adatlap. A regisztráció és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell az Ügyfélnek megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázáshoz szükséges adatok, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A regisztráció folyamatában lehetőség van a hírlevélre való feliratkozásnak is, amelyre az Ügyfél önkéntes beleegyezése alapján van lehetőség. Az Ügyfél az adatok kitöltésével tudomásul veszi az általános szerződési feltételben és az adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket. A sikeres regisztrációról az Ügyfél e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. Az Ügyfél a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben az Ügyfél korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható. Az adatok kezelésére vonatkozó bővebb tájékoztató (továbbiakban: adatkezelési tájékoztató) az alábbi linken keresztül érhető el: www.kanape-shop.hu. A megrendelés feladásához továbbá kötelező fizetési- és szállítási módot választani. Amennyiben az Ügyfél rendelkezik ajándékutalvánnyal vagy kedvezményre jogosító kuponnal, úgy az adatlapon a kupon sorszámának és kódjának megadásával érvényesíthető a kedvezmény. Kedvezmény érvényesítésére csak a megrendelés feladásakor van lehetőség.

2.7.5. Az adatlap kötelezően kitöltendő rovatainak hiánytalan kitöltését követően a megrendelés feladásához az Ügyfél nyilatkozni köteles – az adatlap alján a vonatkozó szöveg mellett található négyzetre kattintva – arról, hogy a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót elolvasta és elfogadja. Ezt követően a ”Megrendelés” gombra kattintva kerül feladásra a megrendelés.

2.7.6.  A bútorok és a kiegészítők természetükből fakadóan különböző súlyúak és méretűek. Ezért a nagyobb méretű bútorokat bútorszállító, a kisebb méretű bútorokat és egyéb kiegészítőket futárszolgálat szállítja ki. A termékoldalakon a szállítás módja minden esetben szerepel. Amennyiben az Ügyfél egyidejűleg bútort és lakás-kiegészítőt is vásárol (kosarába tesz), úgy rendelését a Szolgáltató külön rendelésszámon tartja nyílván és külön szállítási módon teljesíti, eltérő időben. Ez esetben a fizetési módok jelen ÁSZF 6. pontja szerint módosulnak.
2.7.7. A jelen ÁSZF értelmezésében bútornak minősül a bútor bármely kiegészítő eleme vagy része is. Egyéb kiegészítőnek minősül minden egyéb termék, ami egyébként nem minősül bútornak.

3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

3.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján igazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a megrendelés során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk, stb.), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termék(ek)hez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék(ek) árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget, továbbá a jelen ÁSZF-et. A Szolgáltató az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését követő 3 munkanapon belül e-mail útján nyilatkozik a megrendelés elfogadásáról vagy annak visszautasításáról a teljesítés bármely akadálya (pl. a terméket már nem gyártják) esetén. A Szolgáltató elfogadó nyilatkozatával  a Felek (a Szolgáltató és az Ügyfél) között érvényes szerződés jön létre.  A Szolgáltató által vállalt szállítási határidőt a Szolgáltató elfogadó nyilatkozata tartalmazza.
3.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 3 munkanapon belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó – a 3.1. pont szerinti – külön elfogadó e-mailt.
3.3. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4. Adatbeviteli hibák javítása

4.1. Az Ügyfél egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

5. Szállítási feltételek

5.1. A Szolgáltató a megrendelt terméke(ke)t szállítmányozó cég (a továbbiakban: bútorszállító vagy futárszolgálat, vagy postai kézbesítés) igénybevételével szállítja ki az Ügyfél részére, az Ügyfél által a megrendelés során megadott szállítási címre amennyiben rendelkezésre állnak a megfelelő megközelítési lehetőségek és útviszonyok. A bútorok házba, lakásba, helyiségbe való bejutásáról a vevő köteles gondoskodni, mert ennek hiányában a gyártó nem köteles megtéríteni a vevőnek az ebből eredő károkat, illetve vevő nem élhet elállási jogával. Választható személyes átvétel is.

5.2. A bútorok és a lakás-kiegészítők természetükből fakadóan különböző súlyúak és méretűek. Ezért a nagyobb méretű bútorokat bútorszállító, a kisebb méretű bútorokat és egyéb termékeket futárszolgálat, vagy a Magyar Posta szállítja ki. A termékoldalakon a szállítás módja minden esetben szerepel. Amennyiben az Ügyfél egyidejűleg bútort és egyéb terméket is vásárol (kosarába tesz), úgy rendelését a Szolgáltató külön rendelésszámon tartja nyílván és külön szállítási módon teljesíti, eltérő időben. Amennyiben az Ügyfél az egyazon szállítási móddal jelölt termékek közül többet is rendel egyidejűleg, úgy a Szolgáltató a szállítást a szállítási módon belül egyszerre teljesíti, azaz az utolsó termék Szolgáltató raktárába érkezése után.

5.3. Szállítási költséget – egyidejűleg rendelt termékek szállítása esetén  csak egyszer kell fizetni, függetlenül a termékek darabszámától. Futárszolgálat által szállított termékek esetén a szállítási költség bruttó 1.800 Ft.  Bútorszállító által szállított termékek esetén – magyarországi szállítási címtől függően –a szállítási költség bruttó 5.000 Ft és 30.000 Ft között változik. Amennyiben az Ügyfél futárszolgálat által és bútorszállító által szállított terméket is vásárol egyszerre, úgy csak a bútorszállító által szállított termék szállítási költséget fizeti meg a Szolgáltató részére. Ettől függetlenül is a szállítás két különböző módon és időben történhet meg. A Szolgáltató kizárólag magyarországi szállítási címre vállalja a kiszállítást.

5.4. Az Ügyfélnek módja van a megrendelt termék(ek) személyes átvételére is. Ez esetben szállítási költség nem merül fel, az átvétel díjmentes. Személyes átvételre a 1033-Budapest, Kaszásdülő u 3 szám alatt, legkorábban a Szolgáltató értesítésében megjelölt időpontban.

5.5. Ha egy Ügyféltől a megrendelés teljesítése előtt több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Szolgáltató jogosult a különböző rendeléseket egy szállítással teljesíteni. Erről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet.

5.6. A megrendelt termék(ek) lezárt dobozban érkezik/érkeznek és amennyiben a fizetés nem előre történt, a vételárat és az esetleges szállítási díjat a számla ellenében a futárszolgálat vagy bútorszállító kézbesítőjének, készpénzben kell megfizetni. Abban az esetben, ha a csomagolás az átvételkor sérült, javasolt a terméket tartalmazó csomagnak még a kézbesítő jelenlétében történő felnyitása, a termék(ek) sértetlenségének ellenőrzése, és a sérülés Szolgáltató felé jelzése céljából.

5.7. A termék(ek) kiszállítását a logisztikai partner szervezésében a  ................................ Kft. (futárszolgálat) és a ........................Kft (bútorszállító)  végzi. A futárszolgálat/bútorszállító a terméke(ke)t a megrendelés Szolgáltató általi elfogadását tartalmazó nyilatkozatában közölt határidőn belül szállítja ki. A Szolgáltató a futárszolgálat/bútorszállító előzőek szerinti határidőben történő szállításáért felelősséget nem vállal. A futárszolgálat/bútorszállító kizárólag hétköznap, munkaidőben szállítja ki a terméke(ke)t, ezért fontos, hogy szállítási címként a megrendelés során olyan cím kerüljön megadásra, ahol ez időben a terméke(ke)t át tudják venni. A futárszolgálat/bútorszállító munkaidőn túli, vagy hétvégén történő kiszállításért extra költséget számíthat fel. Ezen megállapodás kizárólag a futárszolgálat/bútorszállító költsönös megegyezésén alapul. A szállítást megelőzően a bútorszállító telefonon egyezteti a szállítási címet és a kiszállítás várható időpontját. A bútorszállító kézbesítője az Ügyfél által megadott szállítási címen legfeljebb 10 percet tud várakozni. Amennyiben az Ügyfél a bútorszállítóval előre egyeztetett időpontban mégsem veszi át a termékeket, úgy az ismételt kiszállítás költségét köteles megfizetni. A futárszolgálat két alkalommal kísérli meg a kiszállítást, utána visszaszállítja az árut a logisztikai központba. Újbóli kiszállításra csak a szállítási költség ismételt megfizetésével kerülhet sor.

5.8. A megrendelt bútornak a logisztikai partner raktárába érkezéséről a Szolgáltató e-mailben és/vagy telefonon értesíti az Ügyfelet.

5.9. Az Ügyfél ajánlatának Szolgáltató általi elfogadásával egyidejűleg közölt szállítási határidők csupán tájékoztató jellegűek, a Szolgáltató a – neki fel nem róható – késedelemért felelősséget nem vállal. A szállítási határidő termékenként és termék méretenként is eltérő lehet. A Szolgáltató által közölt szállítási határidő adatok tájékoztató jellegőek és az eddigi szállítási határidők tapasztalatai szerint lettek meghatározva. Átmeneti készlethiány, nemzetközi szállítmányok késése vagy egyéb előre nem látható okokból a kanape-shop.hu webáruház által közölt szállítási határidő a megadottól eltérhet. A Szolgáltató által megadott eredeti szállítási határidő Szolgáltató részéről egyszer 10 munkanappal különösebb indoklás nélkül meghosszabbítható. Ennél hosszabb várható szállítási késedelmet Szolgáltató köteles Megrendelő felé írásos formában közölni. Felek megállapodnak abban, hogy a szállítási késedelem mértéke az eredeti szállítási határidőn felül -a megfelelő, írásos tájékoztatás mellett- nem haladhatja meg a 45 munkanapot. A Szolgáltató ezen túli késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt kitűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni. A Vevő póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

5.10. Amennyiben a vevő a megrendelt bútort személyes átvétel esetén a raktárba érkezéstől 3 munkanapon belül nem veszi át, vagy a bútorszállító kiszállítása sikertelen volt, és ismételt kiszállításig vagy személyes átvételig a Szolgáltató jogosult tárolási költséget felszámítani. A tárolási költség minden megkezdett napra a termék bruttó vételárának 1%-a, de minimum bruttó 3000.- Fortint, de a Szolgáltató a vevőt a tárolási költség napi összegéről írásban, emailben értesíti, amennyiben a vevő a megrendelt bútort nem veszi át.
   
5.11. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását haladéktalanul tájékoztatni.

5.12. A termék átvételekor (személyes átvételkor a raktárban) a Vevő köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Vevő kérheti a raktárkezelőtől/futártól/bútorszállítótól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék raktárkezelőtől/futártól/bútorszállítótól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Vevő kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után (személyes átvételkor a raktárból távozás után) a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

5.13. Az áru kiszállításakor az áru elveszésének, vagy sérülésének veszélye csak akkor száll át az Ügyfélre, amikor az áru leszállításra kerül a Vevő, vagy az általa megbízott, illetve helyiségében tartózkodó, a Szolgáltatótól, ill. a szállítótól eltérő harmadik személy részére. Amennyiben az Ügyfél saját szállítót bíz meg az elszállítással, akkor a kárveszély már az árunak az Ügyfél által igénybe vett szállító részére történő kiadásakor átszáll.

6. Fizetési feltételek

6.1. A termékek természetüknél (bútor vagy kiegészítő) fogva külön kerülnek kiszállításra (ld. szállítási feltételek). Az eltérő szállítások miatt a megrendeléseket a Szolgáltató külön rendelésszámon tarthatja nyilván, a fizetés azonban az alábbiaknak megfelelően egyben is lehetséges.

6.2. Bútor rendelése esetén minimum 50 % előleg fizetése szükséges, a megrendelés Szolgáltató általi elfogadását követően, a Szolgáltató által megjelölt határidőben. Az előleg megfizetésének hiányában (bontó feltétel) a fizetésre előírt határidő elteltét követő napon a Felek között létrejött szerződés megszűnik. Online bankkártyás fizetés esetén a teljes vételár terhelésre kerül.

6.3. Fizetési módok:
Az Ügyfél az alábbi fizetési módok közül választhat:

·    előre fizetéssel bankszámlára utalva;
·    online bankkártyás fizetés (a Barion Payment Zrt. felületén);
·    online bankkártyás fizetés (Simple bankkátyás fizetés a SimplePay felületén);
·    bankszámlára befizetéssel;
·    utánvéttel készpénzben.

A fizetési módok vonatkoznak a megrendelt termék(ek) vételárára és a szállítási költségre is azzal, hogy a vételár és a szállítási költség csak azonos módon fizethető.

6.4. Előre utalás esetén a Szolgáltató díjbekérőt küld a vásárló email címére. 
Az átutalás megjegyzés rovatában kérjük feltétlenül tüntesse fel a megrendelés-számot.
A kedvezményezett neve: Tembusu Consulting Kft.
A Kedvezményezett számlaszáma: 10402506-50526653-77751007
A kedvezményezett bankja: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9) 

6.5. Az előleg(ek)ről a Szolgáltató előlegszámlá(ka)t, a teljesítésről (a szállítási költségre is kiterjedően) végszámlát állít ki, melyet elektronikusan küld meg az Ügyfélnek, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kiállított elektronikus számlaként. Kiegészítő termék esetében értelemszerűen csak a teljesítésről (a szállítási költségre is kiterjedően) kerül kiállításra számla.
 
6.6. Bútor vásárlás esetében, amennyiben a fizetett előleg(ek)et meghaladó vételárhátralék(ok) legkésőbb a bútor kiszállításakor utánvéttel nem kerül(nek) megfizetésre (bontó feltétel) a Felek között létrejött szerződés megszűnik, és a fizetett előleg(ek)et a Szolgáltató jogosult meghiúsulási kötbér jogcímén megtartani.

6.7. Bankkártyás online fizetési rendszer BARIONnal:
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 
Ha az online fizetéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívja ügyfélszolgálatunkat, vagy a Barion ügyfélszolgálatát: https://www.barion.com/hu/ugyfelszolgalat/.

Az elfogadható bankkártya típusok: Mastercard, Maestro, Visa, Amex.

Bankkártyás fizetés esetén kérjük feltétlenül ellenőrízze a bankkártyájához tartozó vásárlási limit összegét!

 

6.8. Simple online bankkártyás fizetés (OTP csoport) a SimplePay rendszerén keresztül
A Simple Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.

A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Simple felületén intézhetik fizetésüket.

A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget.

MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI?

A megrendelés folyamán, a fizetés választása után Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
Bankkártyás fizetés esetén kérjük feltétlenül ellenőrízze a bankkártyájához tartozó vásárlási limit összegét!
A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
A fizetés eredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap.
Fizetési tájékoztató: http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf
Bővebb információ: https://www.simple.hu/Fooldal

Az elfogadható bankkártya típusok: Mastercard, Maestro, Visa.

 

6.9. Simple online bankkártyás fizetés (OTP csoport) a SimplePay rendszerén keresztül
A Simple Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.

A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Simple felületén intézhetik fizetésüket.

A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget.

MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI?

A megrendelés visszaigazolása után az áruházunk által küldött linkre kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
A fizetés eredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap.
Fizetési tájékoztató: http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf
Bővebb információ: https://www.simple.hu/Fooldal

Az elfogadható bankkártya típusok: Mastercard, Maestro, Visa.

Bankkártyás fizetés esetén kérjük feltétlenül ellenőrízze a bankkártyájához tartozó vásárlási limit összegét!

6.10.
Az esetleges téves utalásból következő károkért az utalást indító fél a felelős. A közlemény rovatba kérjük, hogy tüntesse fel a nevét, a megrendelés azonosítószámát az azonosítása érdekében. Amennyiben a kért adatok nem kerülnek feltüntetésre és a megrendelés név alapján nem azonosítható, az esetleges késedelmes szállítás miatt felelősséget nem vállalunk.
A szolgáltató megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, azaz a kártyabirtokos vagy megrendelő nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal (bankkártya adatok) nem rendelkezik.
A Vásárló hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.

6.11. Bankszámlára történő befizetés esetén a Szolgáltató díjbekérőt küld a vásárló email címére. Bankszámlára történő fizetés esetén kérjük válassza az előre utalás fizetési módot.
A befizetéskor a megjegyzés rovatában kérjük feltétlenül tüntesse fel a megrendelés-számot.
A kedvezményezett neve: Tembusu Consulting Kft.
A Kedvezményezett számlaszáma: 10402506-50526653-77751007
A kedvezményezett bankja: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9) 

6.12.

Cofidis Áruhitel

Áruházunkban lehetőség van online Cofidis áruhitel igénybevételére az aktuális Hirdetmény szerinti feltételekkel. Szolgáltató a Cofidis függő közvetítője, a Tembusu Group Kft. a Cofidis Magyarországi Fióktelepe képviseletében, a Cofidis Magyarországi Fióktelepe hitelközvetítőjeként jár el.

Javasoljuk, hogy a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolja meg háztartása teljes teherviselő képességét, vegye figyelembe a háztartásban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket is. Amennyiben ezt igényli, a Cofodis segítséget nyújt teherviselő képességének felmérésehez.

Cofidis áruhitel esetén, amennyiben a hitelbírálat pozitív volt a Szolgáltató számlát állít ki vevő részére, melyet Cofidis részére megküld.

Cofidis áruhitel esetén a vevő a vételár minimum 30%-t, de minimum 40.000.-Ft-t, köteles önrészként megfizetni, melyet vevő átutalással fizet meg jelen ÁSZF 6.4. pontja szerinti bankszámlaszámra. Az esetlegesen felmerülő szállítási költséget a vevő külön tartozik megfizetni, az nem számít bele a termék vételárába.

Amennyiben a vevő olyan egyedi terméket rendelt, amely a szerződéskötés pillanatában nincsen raktáron, abban az esetben előfordulhat, hogy a vevő a Cofidis áruhitel törlesztését már akkor is megkezdi, amikor a termék még nincsen vevő részére kiszállítva! A Szolgáltató a Cofidis áruhitel önrészét minden esetben az előleg részének tekinti. Ezt a vevő a rendeléssel egyidejűleg tudomásul veszi.

Amennyiben vevő él Cofidis áruhitellel kapcsolatos elállási jogával, vevő tudomásul veszi, hogy az nem érinti vevő és Szolgáltató között létrejött szerződést, ugyanakkor vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatót írásban azonnal tájékoztatja a Cofidis áruhiteltől való elállástól. 

A Cofidis áruhiteltől való elállás esetén a vevő haladéktalanul gondoskodik a hitel önrészét is figyelembe véve minimum 50% előleg megfizetéséről, amennyiben a hitel önrésze nem érte el a vásárolt termék értékének 50%-át, majd legkésőbb az áru átvételéig gondoskodik a vételár teljes összegének megfizetéséről az ÁSZF 6.4. pontja szerinti fizetési mód szerint.

Aktuális Cofidis hirdetményt ide kattintva érheti el: Hirdetmény.

7. Elállás jog

7.1. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó).

7.2. A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a) a terméknek,
  b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
  a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
  3. A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni az elállási jogát.
  7.4. A Fogyasztót – figyelemmel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltakra – nem illeti meg az elállási jogazon megrendelt bútorok vonatkozásában, melyek egyedi rendelésre, gyártásra készülnek tekintettel arra, hogy a terméklapon „Egyedi rendelésre” megjelöléssel ellátott bútorokat a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérése szerinti méretben, huzattal, színben, formában, kivitelben stb. gyárt/at le a megrendelést követően. 

A Fogyasztót mely további esetekben nem illeti meg az elállási jog:
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.
Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az Ügyfél nem jogosult az elállási jogát gyakorolni, ha a leszállított paplan, párna, matrac és matracvédő csomagolását felbontotta, hiszen ekkor már tartósan érintkezhet emberi testtel, testnedvekkel, emiatt higiéniai, egészségügyi minősége nem garantálható.

7.5. Elállási jog gyakorlásának a menete

7.5.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a jelen ÁSZF 1.7. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére, személyesen, postán vagy elektronikus levélben.
Az elállási nyilatkozat minta innen letölthető: Elállási nyilatkozat.
Amennyiben a Fogyasztó az elállási jog gyakorlására nem a Szolgáltató által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozat egyértelmű, ha az tartalmazza az elállási nyilatkozaton túlmenően legalább a Fogyasztó nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot.
A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
7.5.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
7.5.3. Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő megküldés esetén a postára adás dátumát, elektronikus levélben történő megküldés esetén az elektronikus levélmegküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.
7.5.4. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt termék(ke)et a Szolgáltató logisztikai partnerének (név- cím.) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül postai úton, futárszolgálattal vagy személyesen eljuttatni, az eredeti csomagolásban. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja), vagy személyesen beviszi a terméket a fentiekben megjelölt címre.
7.5.5. A termék(ek) Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék(ek) visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
7.5.6. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási díjat is. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
7.5.7. A visszatérítés során a Szolgáltató a megrendelés során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
7.5.8. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

8. Jótállás

8.1. A Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2013. (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezései alapján minimum 1 (egy) év időtartamra jótállást vállal minden tartós fogyasztási cikk vonatkozásában. A jótállást a Szolgáltató a Fogyasztónak (ld. 7.1. pont) nem minősülő Ügyféllel szemben is vállalja. A jótállás időtartama alatt a Szolgáltató a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
8.2. A jótállási idő a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, az átadás napján kezdődik.
8.3. Nem tartozik jótállási kötelezettséggel a Szolgáltató, ha a termék hibája, illetve a hiba oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát 
·  szakszerűtlen üzembe helyezés, összeszerelés (kivéve, ha az üzembe helyezést, összeszerelést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés, összeszerelés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza);
·  rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;
·  helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás;
·  elemi kár, természeti csapás okozta.

8.4. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél: 
·  elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet;
·  ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől azzal a kitétellel, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

8.5. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (átvételtől) számított 3 (három) munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze. 
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

8.6. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

8.7. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

8.8. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.9. Az Ügyfelet nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.10. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

8.11. Ha a Felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet a jelen ÁSZF-ben feltüntettettek alapján.

9. Szavatosság

9.1. Kellékszavatosság

9.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél a termék(ek) átvételének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

9.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

9.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

9.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

9.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

9.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Értelemszerűen bármely kellékszavatossági igény érvényesítéséhez a termék(ek)et vissza kell juttatni a Szolgáltató részére, a Szolgáltató logisztikai partneréhez (név -cím).

9.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

9.1.9. Kicserélés vagy elállás esetén az Ügyfél nem köteles a termék(ek)nek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. A termék(ek) azon értékcsökkenését, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye, az Ügyfél köteles megfizetni a Szolgáltató részére. 

9.1.10. Hibás teljesítés esetén a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. A Szolgáltató a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan az Ügyfélnél felmerült költségeket kizárólag a költségek hitelt érdemlő igazolását (számla, postai ajánló szelvény, stb. bemutatásával) követően fizet meg az Ügyfél részére. Ha a termék meghibásodásában az Ügyfelet terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában az Ügyfél köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a termék hibája a teljesítést követően keletkezett (azaz a Szolgáltató nem hibásan teljesített), akkor a szavatossági jog érvényesítésével felmerült költségek (beleértve a termék Ügyfél részére történő visszaküldésének költségét is) az Ügyfelet terhelik.

9.1.11. Kellékszavatossági igény érvényesítéséhez bejelentő nyilatkozat minta itt elérhető: Kellékszavatossági igény bejelentő.

Amennyiben az Ügyfél kellékszavatossági igény érvényesítésére nem a Szolgáltató által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a termék hibájának leírását, a választott szavatossági igényt, az Ügyfél nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot. A kellékszavatossági igény érvényesítésére szolgáló nyilatkozatát a 13.1. pontban rögzítetteknek megfelelően, illetve elérhetőségeken terjesztheti elő.

9.2. Termékszavatosság

9.2.1. A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél (a továbbiakban: Fogyasztó) – választása szerint – a 9.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.2.2. A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.2.3. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

9.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.2.5. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

9.2.6. A Fogyasztó termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

9.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és a forgalmazója (Szolgáltató).

9.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
·    a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
·    a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
·    a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9.2.10. Termékszavatossági igény érvényesítéséhez bejelentő nyilatkozat minta itt elérhető: Termékszavatossági igény bejelentő.

Amennyiben a Fogyasztó termékszavatossági igény érvényesítésére nem a Szolgáltató által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a termék hibájának leírását, a választott szavatossági igényt, az Ügyfél nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot. A termékszavatossági igény érvényesítésére szolgáló nyilatkozatát a 13.1. pontban rögzítetteknek megfelelően, illetve elérhetőségeken terjesztheti elő. 

Értelemszerűen bármely termékszavatossági igény érvényesítéséhez a termék(ek)et vissza kell juttatni a Szolgáltató részére, annak logisztikai partneréhez  (név -cím)

10. Kupon, Ajándékutalvány

10.1. A Vevőtudomására szolgál, hogy a Szolgáltató által a Weboldalon szerepeltetett bruttó vételárból vagy a bruttó vételárból és a bruttó szállítási díjból kedvezmény érhető el a Szolgáltató által az Ügyfél rendelkezésére bocsátott online kuponok érvényesítésével.

 

10.2. Azt, hogy az online kupon nyújtotta kedvezmény a bruttó vételárból vagy a bruttó vételárból és a bruttó szállítási díjból vehető-e igénybe, továbbá az online kupon érvényesítésével elérhető kedvezmény mértékét vagy összegét, a kupon beváltásának időszakát, illetve határidejét valamint a beváltás és a kedvezmény igénybevételének egyéb feltételeit az adott kupon tartalmazza.


10.3. Amennyiben az online kupon tartalmából kifejezetten más nem következik, a kupon egy alkalommal használható fel a weboldalon történő vásárlás során azzal, hogy a kupon érvényesítésével elérhető kedvezmény más kedvezménnyel nem összevonható.   


10.4. A Szolgáltató felhívja a Vevő figyelmét, hogy az online kuponok rendelkezésre bocsátására elsődlegesen a Szolgáltató egyoldalú döntése alapján, így a Szolgáltató által meghirdetett promóciók keretében, a promóció szerinti feltételek Vevő általi teljesítése esetén kerülhet sor; ilyen esetekben az online kuponnal elérhető kedvezmények összegét, illetve mértékét, a kupon beváltásának feltételeit is jogosult a Szolgáltató egyoldalúan meghatározni.


10.5. A Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott online kupon, illetve az azzal elérhető kedvezmény érvényesítésére kizárólag a megrendelés leadása előtt van mód az adott kuponra irányadó beváltási feltételek betartásával a jelen bekezdésben foglaltak szerint.


10.6. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a kuponnal elérhető kedvezmény utólagos érvényesítésére, így a már megrendelt termékek és szolgáltatások árából történő utólagos levonására nincs lehetőség.
kupon beváltása és így a kedvezmény érvényesítése a megrendelés során, a Kosárba tesz gomb megnyomását követően történhet, a kuponhoz tartozó kódnak a Kuponkód mezőbe történő beírásával és ezt követően az adott kód megadásával. A sikeres beváltást követően a fizetendő összeg a kuponnal elérhető kedvezmény összegével, illetve mértékével módosul (csökken), a megrendelés folytatása során a rendszer már a kedvezménnyel csökkentett összegű díjakat / fizetési kötelezettséget tünteti fel.

 

10.7. A webáruház igénybevételével az Ügyfélnek lehetősége van ajándékutalványt vásárolni. Az ajándékutalvánnyal – annak lejárati idején belül, és a nyilvántartott egyenleg erejéig – az ajándékutalvány birtokosa jogosult a webáruházon kínált bármely terméket megvásárolni. Az ajándékutalványt a Szolgáltató e-mail-ben küldi meg az Ügyfél részére.

10.8. Az ajándékutalvány kizárólag a webáruházban, és kizárólag az ajándékutalvány érvényességi ideje alatt használható fel terméke(ek) vásárlására. Az ajándékutalvány a megvásárlásának napját követő naptól kezdődően 1 (egy) évig érvényes.

10.8. Tetszőleges értékben vásárolható ajándékutalvány. 

10.10. Az ajándékutalvány egyenlege teljes egészében – levonás nélkül – levásárolható.  Az ajándékutalvány birtokosa az ajándékutalványt az aktuális egyenleg erejéig jogosult felhasználni fizetőeszközként. Amennyiben a megvásárolt szolgáltatás ellenértéke meghaladja az ajándékutalvány egyenlegét, úgy a különbözetet más fizetőeszközzel (utánvéttel készpénzben, bankkártyával, banki átutalással – ld. 6. pont) kell megfizetni.  Az ajándékutalvány egyenlege nem tölthető fel újra.

10.11. Az ajándékutalvány aktuális egyenlege és az érvényességi idő telefonon vagy e-mailben a Szolgáltatótól lekérhető. 

10.12. Az ajándékutalvány tulajdonosának, és ezáltal az egyenleg felhasználására jogosultnak tekintendő bárki, aki ismeri az ajándékutalvány egyedi azonosítószámát. Az ajándékutalvány bárkire szabadon átruházható. A Szolgáltató az ajándékutalvány tulajdonjogát nem vizsgálja, az ez irányú kérelmek teljesítését a Szolgáltató kizárja.

10.13. Az ajándékutalvány egyenlege nem váltható át készpénzre, bankkártyára nem utalható, másik ajándékutalvány vásárlására nem használható fel és nem kamatozik, visszavásárlására, az egyenleg kifizetésére nincsen mód.

10.14. Az ajándékutalvány egyedi azonosítószámának illetéktelen személy által felhasználása esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában jóváírni, vagy visszatéríteni az ajándékutalványról az illetéktelen személy által már felhasznált összeget. Az „ellopott” egyedi azonosítóért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.15. Az ajándékutalvány egyedi azonosítójának elvesztése/elfelejtése esetén a még fel nem használt egyenleg erejéig új egyedi azonosító igényelhető az 1.7. pontban rögzített elérhetőségeken és módon, az Ügyfél adatainak ismételt megadásával.   

11. Felelősség

11.1. A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

11.2. Az Ügyfél a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

11.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

11.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

11.5. Az Ügyfél által a weblap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

11.6. Az internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

11.7. Amennyiben az Ügyfél a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

11.8. Az Szolgáltató nem felel a vis maior-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért (pl. vírus által okozott kárért, szoftverhibából eredő kárért, internetes hálózat hibájából eredő kárért… stb.).

12. Szerzői jogok

12.1. A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

12.2. A weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

12.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

13. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1. Panaszügyintézés

13.1.1. A fogyasztónak minősülő Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1.7. pontban megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő.

Fogyasztónak minősül az Ügyfél az alábbi esetekben:

 • szakmáján, az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy;
  ·         továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

13.1.2. A hatályos jogszabályok értelmében a telefonon előterjesztett  panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

13.1.3. A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

13.1.4. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

13.1.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

13.1.6. A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat az 1.7. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, az ott megjelölt nyitvatartási időn belül fogadja.

13.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

13.2.1. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél, mint fogyasztó (között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 1. a) Békéltető testület.A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet az illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Az eljárásra az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.Az Ügyfél belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a Szolgáltató székhelye alapítja meg. Az eljárásra – az Ügyfél erre irányuló kérelme alapján – az előzőek szerint illetékes testület helyett az Ügyfél kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület)
·    Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. 
·    Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81. 
·    Telefon/Fax: 06 (1) 269 07 03 
·    email cím: pmkbekelteto@pmkik.hu
 ·  web: www.panaszrendezes.hu  

 1. b) Bírósági eljárás. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
  A szerződő felek kikötik a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét.
14. Adatvédelmi nyilatkozat

14.1. A Szolgáltató tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.         

14.2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és feldolgozása során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fokozott betartására.

14.3. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, valamint azonosító a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálható. Bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokat nem a Szolgáltató, hanem a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. kezeli.    

14.4. A weboldal adatkezelője a Szolgáltató.

14.5. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában meglévő adatok (név, email cím, telefonszám, azonosító, stb.) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

14.6. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

14.7. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásaink igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához. Az Ügyfél bármikor kérheti az adatai törlését, módosítását, tájékoztatást a kezelt adatairól, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen. Kérelmének vagy tiltakozásának sikertelensége esetén 30 naptári napon belül lehetősége van bírósághoz fordulni.

14.8. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen ÁSZF-ben foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató. Az Ügyfél a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybe vételével a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatok az adatkezelőkhöz továbbításra kerüljenek.

14.9. Az Ügyfél által megadott információkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az információk valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.       

14.10. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.        

14.11. Adatkezelők megnevezése:

 • Szolgáltató;

  • DPD Hungária Kft. (címe: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/B; telefonszáma: +36 (1) 501 6200);
  • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. +36 1 802 0265)

14.12. A Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási száma: .......

14.13. A Szolgáltató a weboldalon ún. sütiket (angolul: cookies) használ, azaz a weboldal Ügyfél általi felkereséskor egy vagy több karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt küld el az Ügyfél számítógépére, amelyek által az Ügyfél webböngészője azonosíthatóvá válik, kényelmesebbé téve az Ügyfél részére a weboldal használatát. A sütik csupán ideiglenesen tárolódnak az Ügyfél számítógépén, és a Szolgáltató szerverére kizárólag a weboldal meglátogatásakor kerülnek át. Az Ügyfél a webböngészőjének beállításai segítségével megtekintheti, engedélyezheti, letilthatja, illetve törölheti a sütiket. A legtöbb webböngésző alapbeállítás szerint minden sütit engedélyez. A sütik letiltásával a weboldal egyes funkciói csak korlátozottan működnek, illetve érhetőek el. Az Ügyfél a weboldal használatával hozzájárulását adja a sütik küldéséhez azzal, hogy hozzájárulását jogosult bármikor a sütik webböngészőn keresztül történő letiltásával visszavonni.

15. Webhosting szolgáltató:

UNAS Online Kft.
H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15, unas [kukac] unas.hu
A Webhosting szolgáltató a szolgáltatásokat évi 99%-os rendelkezésre állással biztosítja.

16. Vis Maior

Vis maiornak minősül minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tévő esemény, amelyet a szerződő felek nem láthattak elethető, nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egik fél felróható magatartására sem. Ilyen esetek lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó, stb.

Vis maior esetén a szolgáltató mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

17 . A tulajdonjog fenntartása

17.1. A vételár teljes kifizetéséig, beleértve valamennyi kiegészítő díjat, a szállított termékek a Szolgáltató kizárólagos és korlátlan tulajdonát képezik. A vételár teljes kifizetése előtt átadott áru a Vevőre bízott árunak minősül, amelyet az Ügyfél nem jogosult eladni, sem elzálogosítani, sem elajándékozni, sem pedig kölcsönbe adni. A Vevő nem jogosult rá, hogy ezekkel a tárgyakkal rendelkezzen, és minden vonatkozásban viseli az átadott árura vonatkozó teljes kockázatot, különösen a megsemmisülésre, elvesztésre, vagy károsodásra vonatkozóan.

17.2. Amennyiben a tulajdonjog fenntartásával szállított tárgyak lefoglalásra kerülnek, az Ügyfél köteles megtenni minden intézkedést a tárgyakra vonatkozó végrehajtás megállítása érdekében. Az Ügyfél köteles továbbá haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót lefoglalásról.

17.3. A Vevő köteles mindenkor lehetővé tenni a bejutást a házába, ill. lakásába, vagy irodájába a tulajdonjog fenntartása alatt álló áru megtekintése céljából. Amennyiben a Vevő fizetési kötelezettségét pótlólag sem teljesíti, vagy ellene, illetve a vagyonára felszámolási eljárást indítanak, abban az esetben a Szolgáltatónak jogában áll a szerződéstől elállni és a tulajdonjog fenntartása alatt álló áru kiadását kérni és/vagy azt elhozni.

18. Egyéb rendelkezések

18.1. A webáruház php és html alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban a Szolgáltató javasolja az alábbi óvintézkedéseket: vírus és spyware védelmi szoftverek használata friss adatbázissal, az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése.

18.2. A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

18.3. Honlapunk használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem.

18.4. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

18.5. A szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat közvetlen tárgyalások útján békés úton rendezik.

18.6. A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

18.7. A szállítási határidők előzetes értesítés mellett történő változtatásának jogát fenntartjuk, különös tekintettel a Kormány vészhelyzeti intézkedéseire.

Hatálybalépés

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2024.04.19.

                                                                                                                                      Tembusu Group Kft.

Adatkezelési tájékoztató
1. Adatkezelési szabályzat

A Tembusu Group Kft. a www.xxxlkanape.hu weboldal (a továbbiakban: weboldal) és a weboldalon működő webáruház (a továbbiakban: webáruház) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. 

 

ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI

Az adatkezelő megnevezése: Tembusu Group Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe: 2096 Üröm, Kárókatona u 3 G 1/4.

Az adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-188948
• Nyilvántartó Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
• Bejegyzés dátuma: 2014/03/14
• Adószám: 24915946-2-13

Az adatkezelő e-mail címe: info@xxxlkanape.hu

Az adatkezelő telefonszáma:  +36 30 57 37 462

Honlap: https://xxxlkanape.hu

2. A honlapon végzett adatkezeléssel kapcsolatos információk

A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a személyes adatok által érintett ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és kezelése során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) fokozott betartására.

Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási- és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálhatóak. Bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokat nem a Szolgáltató, hanem a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. kezeli.  

Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában nyilvántartott adatok (név, szállítási- és számlázási cím, email cím, telefonszám) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.
A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (a Szállítmányozók kivételével) vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.
Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához (beleértve a személyes adatok Szállítmányozók részére történő továbbításához is)

3. A megrendeléssel és számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Név, számlázási és szállítási cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

4. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

5. A regisztrációval együttjáró adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, szállítási és számlázási címét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

6. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

7. Adatkezelés Cofidis Áruhitel esetén

A felhasználó a Cofidis Áruhitel igénylése esetén kifejezetten elfogadja, hogy a következő – a szerződéskötéshez szükséges – adatai hiteligénylés benyújtása céljából átadásra kerülnek a Cofidis Magyarországi Fióktelepe számára: teljes név, születési dátum (év/hó/nap), édesanyja neve, telefonszám, e-mail cím, rendelés azonosító, rendelés értéke, rendelt termékek megnevezése, választott hitelkonstrukció paraméterei.
A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy az adatok átadása után a Cofidis Magyarországi Fióktelepének üzletszabályzatában, illetve adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadóak, az átadott adatok kezelésére (így azok megőrzésére, törlésére) is vonatkozóan.

8. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: +36-99/884-000, E-mail cím: unas@unas.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

9. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

10. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:
- a tájékoztatáshoz való jog,
- az adatok helyesbítéséhez való jog,
- az adatok törléséhez való jog,
- az adatok zárolásához való jog,
- a tiltakozás joga.

9.1 Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, azonban legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az előzőek szerinti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, melynek összege bruttó 1.000 Ft tájékoztatásként. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Ügyfél tájékoztatását a Szolgáltató csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonszám: +36 (1) 391 1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; a továbbiakban: Hatóság) fordulhat.

9.2. Ha az Szolgáltató által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti. Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

9.3. A személyes adatot a Szolgáltató törli, ha
- a személyes adat kezelése jogellenes;
- a személyes adat törlését az Ügyfél kéri;
- a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést az Info tv.nem zárja ki;
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

9.4. Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

9.5. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

11. Felelősség

Az Ügyfél által megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.

12. Cookiek

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Google Analitics cookie: a Google Analytics a Google elemzőeszköze, amely abban segít a webhelyek és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön, és jelentést készítsen a webhely használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „_ga” cookie.

A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics által a Google-szolgáltatásokban gyűjtött adatai – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználhatók arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsenek meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérjék az általuk megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

Google Adwords cookie-k: cookie-kat használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használják, hogy megjegyezzék az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Ez segítségükre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg Önnek a Google-on.

Cookie-kat használnak az internet különböző oldalain általuk megjelenített hirdetések esetén is. A Google-on kívüli webhelyeken használt egyik fő hirdetési cookie neve „IDE”, amelyet a böngésző a doubleclick.net domain alatt tárol. Egy másikat a google.com alatt tárol, ennek neve „ANID”. További cookie-kat is használnak, például a következőket: DSID, FLC, AID, TAID és exchange_uid. Más Google-termékek (mint például a YouTube) sokszor szintén ezeket a cookie-kat használják, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsenek meg Önnek.

Előfordulhat, hogy a rendszer hirdetési cookie-kat tárol az Ön által felkeresett webhely domainjén. Az interneten általuk megjelenített hirdetések esetében cookie-kat (pl. „__gads” vagy „__gac” névvel) tárolhatunk az Ön által meglátogatott webhely domainjén. A Google saját domainjein tárolt cookie-któl eltérően ezeket a cookie-kat a Google nem tudja olvasni, amikor Ön nem azon a webhelyen van, amelyeken a rendszer az adott cookie-t tárolja. A cookie-k például az adott domainen megjelenített hirdetésekkel való interakciók mérésére, továbbá annak megelőzésére szolgálnak, hogy ugyanazok a hirdetések túl sokszor jelenjenek meg ugyanannak a felhasználónak.

A Google különböző konverziós cookie-kat (pl. „__gcl” névvel) is használ, amelyek fő célja annak elősegítése, hogy a hirdetők meg tudják határozni, hogy a hirdetéseikre kattintók közül végül hányan végeznek el bizonyos műveleteket (pl. vásárlást) a webhelyükön. Az ilyen cookie-k révén a Google és a hirdetők meg tudják határozni azt, amikor valaki rákattintott a hirdetésre, majd később a hirdető webhelyére látogatott.

A konverziós cookie-kat nem használja a Google a személyre szabott hirdetések célzásához, és csak korlátozott ideig tárolja őket a rendszer. Bizonyos további cookie-jaink is felhasználhatók a konverziós események mérésére.

A Google Marketing Platform és a Google Analytics cookie-jai például erre a célra is felhasználhatók.

Használják az „AID”, „DSID” és „TAID” elnevezésű cookie-kat is, amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszik. E cookie-kat a rendszer a google.com/ads, a google.com/ads/measurement vagy a googleadservices.com domainen tárolja.

Remarketing cookie-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg.

A Google Adatvédelmi Irányelveit itt tanulmányozhatja: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Smurtsupp cookie: Smartsupp (cset) használata közben az ideiglenes fájlokat, más néven cookie fájlokat tárolhatják és feldolgozhatják. A sütikben nem táronak semmilyen személyes adatot. Milyen személyes adatokat dolgoz fel a Smartsupp? Ez ismét attól függ, hogy hogyan használja a Smartsuppot. A Smartsupp lehetővé teszi a látogatók nevének, e-mail címének és telefonszámának a gyűjtését elő-chat és offline űrlapban. Ezen kívül a Smartsupp különféle technikai információkat gyűjthet, mint IP-cím (a beállításokban letiltható), a böngészett oldalak, az eszköz típusa, a böngésző típusa, a képernyő felbontása stb. Ezenkívül a látogatók személyes adataikat bármilyen csevegés közben elküldhetik. Az adatfeldolgozási megállapodás (DPA) 1. függelékében megtalálhatja, hogy milyen típusú személyes adatokat dolgoznak fel. A Smurtsupp adatvédelmi tájékoztatója itt megtalálható: https://www.smartsupp.com/hu/help/gdpr/

Tawk.to cookie: Tawk.to (cset) használata közben az ideiglenes fájlokat, más néven cookie fájlokat tárolhatják és feldolgozhatják. A sütikben nem táronak semmilyen személyes adatot. Milyen személyes adatokat dolgoz fel a Smartsupp? Ez ismét attól függ, hogy hogyan használja a Tawk.to-t. A Tawk.to lehetővé teszi a látogatók nevének, e-mail címének és telefonszámának a gyűjtését elő-chat és offline űrlapban. Ezen kívül a Tawk.to különféle technikai információkat gyűjthet, mint IP-cím (a beállításokban letiltható), a böngészett oldalak, az eszköz típusa, a böngésző típusa, a képernyő felbontása stb. Ezenkívül a látogatók személyes adataikat bármilyen csevegés közben elküldhetik. Az adatfeldolgozási megállapodás (DPA) 1. függelékében megtalálhatja, hogy milyen típusú személyes adatokat dolgoznak fel. A Tawk.to adatvédelmi tájékoztatója itt megtalálható: https://www.tawk.to/legal/

Barion Pixel: a weboldalon elhelyezett java script alapú mérőkód (a Google Analytics és a Facebook Pixel működéséhez hasonló), ami a weboldal látogatóinak aktivitását követi. A weboldalban elhelyezett Barion Pixel a látogatókról olyan adatokat gyűjt, mind például, hogy milyen termékeket láttak, mire kattintottak, kerestek, miket tettek kosárba, miket vettek meg. Az adatokat a Barion szerverei részére továbbítja, a a kanape-shop.hu oladlon ezek nem kerülnek sem gyűjtésre, sem tárolásra, sem kezelésre. A Barion Pixel Alap Verzió célja kizárólag a csalásmegelőzés. További információ: https://www.barion.com/hu/ugyfelszolgalat/mi-az-a-barion-pixel//

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

13. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

14. Az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

15. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

16. Hatálybalépés

Az Adatvédelmi tájékoztató hatályba lépésének ideje:
2023.11.06.